אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)

סוגי אופרטורים

באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:

תאוראופרטור
הוספה+
חיסור
כפל*
חילוק/
שווה ל==
שונה מ-!=
גדול מ>
פחות מ<
גדול או שווה ל>=
פחות או שווה ל<=
שרשור&
הפניה$
הצטלבות
איחוד,
טקסט” “
אקספוננציה^
אחוז%
סוגריים( )

אופרטורים אריתמטיים

אלה כוללים אופרטורים מתמטיים בסיסיים כמו חיבור (+), חיסור (-), כפל (*) וחילוק (/).

אופרטורים להשוואה

אלה כוללים אופרטורים שמשווים שני ערכים ומחזירים ערך לוגי (TRUE או FALSE) על סמך ההשוואה. דוגמאות כוללות שווה ל-(==), לא שווה ל-(!=), גדול מ-(>), קטן מ-(<), גדול או שווה ל-(>=), וקטן או שווה ל-(<=).

אופרטור שרשור

אופרטור זה משלב שתי מחרוזות או יותר למחרוזת אחת. ב-Excel, אופרטור השרשור הוא האמפרסנד (&).

אופרטור הפניה

אופרטור זה משמש ליצירת הפניה לתא בנוסחה. אופרטור ההתייחסות הוא סימן הדולר ($).

אופרטור צומת

אופרטור זה משמש להפניה לצומת של שורה ועמודה בטווח של תאים. אופרטור הצומת הוא תו הרווח ( ).

אופרטור איחוד

אופרטור זה משמש לשילוב שני טווחים או יותר של תאים לטווח בודד. אופרטור האיגוד הוא הפסיק (,).

אופרטור טקסט

אופרטור זה משמש לשרשור טווח של תאים כטקסט. אופרטור הטקסט הוא המרכאות הכפולות (” “).

אופרטור אקספוננציה

אופרטור זה משמש להעלאת מספר לחזקה. באקסל, אופרטור האקספונציה הוא ה-caret (^).

אופרטור אחוז

אופרטור זה משמש לייצוג מספר באחוזים. באקסל, האופרטור אחוז הוא סימן האחוזים (%).

סוגריים

אלה משמשים לקיבוץ ביטויים בנוסחה ומציינים את הסדר שבו יש לבצע פעולות.