פונקציה TRANSPOSE

פונקציה TRANSPOSE של אקסל “הופכת” את הכיוון של טווח או מערך נתון: TRANSPOSE הופכת טווח אנכי לטווח אופקי, והופכת טווח אופקי לטווח אנכי.

הפונקציה TRANSPOSE ממירה טווח אנכי של תאים לטווח אופקי של תאים, או טווח אופקי של תאים לטווח אנכי של תאים. במילים אחרות, TRANSPOSE “הופך” את הכיוון של טווח או מערך נתון:

 1. כאשר ניתן טווח אנכי, TRANSPOSE ממיר אותו לטווח אופקי.
 2. כאשר ניתן טווח אופקי, TRANSPOSE ממיר אותו לטווח אנכי.

כאשר מערך עובר טרנספוזיציה, השורה הראשונה הופכת לעמודה הראשונה של המערך החדש, השורה השנייה הופכת לעמודה השנייה של המערך החדש, השורה השלישית הופכת לעמודה השלישית של המערך החדש, וכן הלאה.

ניתן להשתמש בפונקציה TRANSPOSE גם עם טווחים וגם עם מערכים. טווחים שהועברו הם דינמיים. אם הנתונים בטווח המקור משתנים, TRANSPOSE יעדכן מיד נתונים בטווח היעד.

דוגמאות

כאשר ניתן מערך אנכי, TRANSPOSE מחזיר מערך אופקי:

=TRANSPOSE({"a";"b";"c"}) // {"a","b","c"} מחזיר

כדי להעביר את הטווח האופקי A1:A5 למערך אנכי:

=TRANSPOSE(A1:A5) // מאופקי לאנכי

כדי להעביר את הטווח האנכי A1:E1 למערך אופקי:

=TRANSPOSE(A1:E1) // מאנכי לאופקי

בדוגמה המוצגת מעל, הנוסחאות ב-I5 ו-F12 הן:

=TRANSPOSE(B5:F6) // I5-נוסחה ב
=TRANSPOSE(B12:C16) // F12-נוסחה ב

הערה: TRANSPOSE אינו מעביר את העיצוב. בדוגמה המוצגת, טווחי היעד עוצבו בשלב נפרד.

TRANSPOSE עם פונקציות אחרות

ניתן להשתמש ב-TRANSPOSE כדי “לתפוס” ולהמיר את הפלט מפונקציה אחרת. הנוסחה שלהלן משנה את התוצאה מ-XLOOKUP מתצורה אופקית לתצורה אנכית:

=TRANSPOSE((XLOOKUP(value,lookup_range,return_range))

אקסל 365


אקסל 365 בנוסחאות מערך דינמיות,ואין צורך בתחביר מיוחד. TRANSPOSE פשוט עובד והתוצאות נשפכות לתאי היעד באופן אוטומטי. עם זאת, בגירסאות אחרות של Excel, יש להזין TRANSPOSE כנוסחת מערך רב-תאים עם control + shift + enter:

TRANSPOSE באקסל 365

 1. תחילה בחרו את טווח היעד

  , הטווח שאמור לכלול את אותו מספר שורות כמו שטווח המקור כולל עמודות, ואותו מספר עמודות כמו שטווח המקור כולל שורות.
  הסבר TRANSPOSE שלב 1

 2. הזינו את הפונקציה TRANSPOSE ובחר את טווח המקור כארגומנט המערך.

  הסבר TRANSPOSE שלב 2

 3. אשרו את הנוסחה כנוסחת מערך באמצעות control + shift + enter.


הדבקה מיוחדת

הפונקציה TRANSPOSE הגיונית כאשר אתם זקוקים לפתרון דינמי שימשיך להתעדכן כאשר נתוני המקור משתנים. עם זאת, אם אתם צריכים רק המרה חד פעמית, תוכלו להשתמש בהדבקה מיוחדת עם האפשרות Transpose.