פונקציות אקסל

פונקציה הינה תבנית קבועה לחישוב המופעלת על תאים נבחרים. בתוך האקסל קיימת ספריית פונקציות המכילה קטגוריות לסוגי פונקציות שונים. לכל פונקציה יש שם באנגלית. היתרון בשימוש בפונקציות הוא קיצור בזמן עבודה וסיכוי קטן לטעויות חישוב.

קפצו לקטגוריה המתאימה

ספירה
נוסחהפונקציות
ספירה בין תאריכים לפי טווח גילאים
סופר ימי הולדת לפי שנה
ספירת תאים בין תאריכים
ספירת תאים בין שני מספרים
ספירת תאים שווה ל
ספירת תאים שווים לרגישים לאותיות גדולות
ספירת תאים שווים לאחד מיני דברים רבים
ספירת תאים שווים לזה או לזה
ספירת תאים גדולה מ-
ספירת תאים פחות מ
ספירת תאים לא בין שני מספרים
ספירת תאים לא שווה ל
ספירת תאים שאינם שווים להרבה דברים
ספירת תאים שאינם שווים ל-x או y
ספירת תאים על פני n תווים
ספור תאים ריקים
ספירת תאים שאינם ריקים
ספירת תאים שמתחילים ב
ספירת תאים המכילים רגישות רישיות
ספירת תאים המכילים x או y
ספירת תאים המכילים שגיאות
ספירת תאים המכילים n תווים
ספירת תאים המכילים מספרים שליליים
ספירת תאים המכילים מספרים
ספירת תאים המכילים מספרים אי-זוגיים
ספירת תאים המכילים מספרים חיוביים
ספירת תאים המכילים טקסט ספציפי
ספירת תאים המכילים טקסט
ספירת תאים שאינם מכילים
ספירת תאים שאינם מכילים שגיאות
ספירת תאים שאינם מכילים מחרוזות רבות
ספירת תאים המסתיימים ב
ספור עמודות המכילות ערכים ספציפיים
ספירת תאריכים לפי יום בשבוע
ספירת תאריכים בשנה נתונה
ספור אם שורה עומדת בקריטריונים פנימיים
ספור אם שורה עומדת בקריטריונים מרובים
ספור אם שני קריטריונים תואמים
ספור פריטים ברשימה
ספרו מספרים ארוכים
ספירת התאמות בין שתי עמודות
ספור ערכים תואמים בעמודות תואמות
ספירת תאים לא ריקים לפי קטגוריה
הספירה אינה שווה למספר קריטריונים
ספירת מספרים לפי ספרה n
ספירת מספרים לפי טווח
סופרים מספרים שמתחילים ב
ספירת מספרים עם אפסים מובילים
ספירת מופעים בכל חוברת העבודה
שונות ספירה או סכום
ספור או סכום מספרים שלמים בלבד
ספור פריטים מזווגים בשילובים הרשומים
ספור שורות המכילות ערכים ספציפיים
סופר שורות עם לפחות n ערכים תואמים
ספירת שורות עם מספר קריטריונים של OR
ספירת שורות עם היגיון OR
ספירה שנמכרה ונשארת
ספירת סה”כ התאמות בשני טווחים
ספור תאריכים ייחודיים
ספירת ערכים מספריים ייחודיים בטווח
ספור ערכים מספריים ייחודיים עם קריטריונים
ספירת ערכי טקסט ייחודיים בטווח
ספור ערכי טקסט ייחודיים עם קריטריונים
ספור ערכים ייחודיים בטווח עם COUNTIF
ספירת שורות גלויות ברשימה מסוננת
ספור שורות גלויות עם קריטריונים
COUNTIF עם טווח לא רציף
COUNTIFS עם מספר קריטריונים והיגיון OR
היסטוגרמה עם FREQUENCY
ספירת מופעים ברשימה
ספירת סיכום לפי חודש עם COUNTIFS
ספירת סיכום עם COUNTIF
ספירת סיכום עם פירוט אחוזים
SUMPRODUCT סופרים מספר קריטריונים OR
ספירת סיכום דו כיוונית
סְכוּם
נוסחהפונקציה
חשב סך הכל
סיכום ביניים לפי צבע
סיכום ביניים לפי מספר חשבונית
סכומי ביניים של חשבוניות לפי גיל
סכום על פני מספר גליונות עבודה
סכום על פני מספר גליונות עבודה עם קריטריונים
סכום והתעלם משגיאות
סכום n ערכים תחתונים
סכום n ערכים תחתונים עם קריטריונים
סכום לפי קבוצה
סכום לפי חודש
סכום אחר חודש התעלם משנה
סכום לפי חודש בטורים
סכום אחר רבעון
סיכום לפי יום חול
סכום עמודות על סמך קריטריונים סמוכים
סיכום כל העמודה
סיכום כל השורה
סכום כל n שורות
סיכום כל עמודה n’
סיכום כל שורה n’
סכום ראשון n ערכים תואמים
נוסחאות סכום בלבד
סכום אם מתחיל ב
סכום אם בין
סכום אם הוא תלוי רישיות
סכום אם התא מכיל טקסט בתא אחר
סכום אם התאים שווים ל
סכום אם התאים אינם שווים ל
סכום אם תאים מכילים כוכבית
סכום אם תאים מכילים גם x וגם y
סכום אם תאים מכילים או x או y
סכום אם תאים מכילים טקסט ספציפי
סכום אם התאריך הוא בין
סכום אם התאריך גדול מ
סכום אם מסתיים ב
סכום אם שווה ל-x או ל-y
סכום אם שווה לאחד מהרבה דברים
סכום אם הוא גדול מ
סכום אם פחות מ
סכום אם מספר עמודות
סכום אם מספר קריטריונים
סכום אם לא ריק
סכם את n העמודות האחרונות
עמודות תואמות סכום
סכום התאמת עמודות ושורות
סכום המכירות ב-30 הימים האחרונים לפי תעודת זהות
סכום עד n חודשים
סכום n ערכים עליונים
סיכום n ערכים עליונים עם קריטריונים
סיכום שורות גלויות ברשימה מסוננת
SUMIFS עם טווח אופקי
SUMIFS עם מספר קריטריונים והיגיון OR
SUMPRODUCT עם IF
מְמוּצָע
נוסחהפונקציות
ממוצע והתעלם משגיאות
ממוצע לפי חודש
ממוצע אם הקריטריונים אינם ריקים
ממוצע אם עם פילטר
ממוצע של 5 ערכים אחרונים
ממוצע של 5 הערכים האחרונים בעמודות
מספרים ממוצעים
מספרים ממוצעים מתעלמים מאפס
שכר ממוצע לשבוע
זמן תגובה ממוצע בחודש
ממוצע של 3 הערכים המספריים האחרונים
3 ציונים ממוצעים
ממוצע עם מספר קריטריונים
נוסחת ממוצע נע
חייב לעבור 4 מתוך 6 מקצועות
ממוצע משוקלל
מערך דינמי
נוסחהפונקציות
דוגמא מסנן בסיסי
המרוויחים והמפסידים הגדולים ביותר
שלבו טווחים
ספירת תאריכים ייחודיים תתעלם מהזמן
ספור ערכים ייחודיים
ספור ערכים ייחודיים עם קריטריונים
דוגמה מפורטת של פונקציית LET
ערכים מובהקים
ספירת סיכום דינמית
ממוצע דו כיווני דינמי
ספירה דו כיוונית דינמית
סכום דינמי דו כיווני
חלץ ערכים נפוצים משתי רשימות
סינון ומיון ללא שגיאות
סינון והעברה אופקי לאנכי
סנן לפי עמודה, מיין לפי שורה
סנן לפי תאריך
מסנן תלוי רישיות
המסנן מכיל אחד מני רבים
סינון נתונים בין תאריכים
סנן כל שורה n’
מסנן אי הכללה של ערכים ריקים
סינון נתונים אופקיים
מסנן n ערכים חוקיים אחרונים
מסנן על n הערכים הראשונים או האחרונים
מסנן על n הערכים העליונים
מסנן על n ערכים עליונים עם קריטריונים
טקסט מסנן מכיל
סנן את זה או את זה
סינון כדי לחלץ ערכים תואמים
FILTER כדי להסיר עמודות
FILTER כדי להציג ערכים כפולים
סינון ערכים בתוך סובלנות
FILTER עם קריטריונים מרובים מורכבים
FILTER עם מספר קריטריונים OR
FILTER עם התאמה חלקית
צור מחרוזות טקסט אקראיות
קבל סיכומי עמודות
קבל סיכומי שורות
טווח תוספות LAMBDA
טווח התוספת LAMBDA אופקי
LAMBDA מכיל אחד מני רבים
LAMBDA מכיל אילו דברים
LAMBDA לספור מילים
LAMBDA להחליף תווים רקורסיביים
LAMBDA פיצול טקסט למערך
דמויות רצועות LAMBDA
רצועת LAMBDA דמויות נגררות רקורסיביות
רשום ימי הולדת קרובים
מפה עם היגיון AND ו-OR
ערך מינימלי אם ייחודי
רשימה אקראית של שמות
מספרים אקראיים ללא כפילויות
רצף ימים
רצף של חודשים
רצף זמנים
רצף של שנים
מיין ימי הולדת לפי חודש ויום
מיין לפי רשימה מותאמת אישית
מיין לפי עמודה אחת
מיין לפי אקראי
מיין לפי שתי עמודות
מיין טקסט לפי אורך
מיין ערכים לפי עמודות
סכום מספרים עם טקסט
שורות ייחודיות
ערכים ייחודיים
ערכים ייחודיים לפי ספירה
ערכים ייחודיים תלויי רישיות
ערכים ייחודיים ממגוון טווחים
ערכים ייחודיים מתעלמים מהחסר
ערכים ייחודיים עם קריטריונים
ערכים ייחודיים עם מספר קריטריונים
ייחודי עם עמודות לא צמודות
עם XLOOKUP מתאים לכל עמודה
מינימום ומקסימום
נוסחהפונקציות
אחוז מכסה בין 0 ל-100
פעמים נכנסות ראשונות, יוצאות אחרונות
גדול עם קריטריונים
גדול יותר משני ערכים
מקסימום של כל עמודה n
הערך המקסימלי התעלם מכל השגיאות
ערך מקסימלי בחודש נתון
ערך מקסימלי ביום חול נתון
ערך מקסימלי עם עמודה משתנה
מקסימום אם מספר קריטריונים
ערך מקסימלי
ערך מקסימלי אם
הבדל מינימלי אם לא ריק
מינימום אם מספר קריטריונים
ערך מינימלי
ערך מינימלי אם
שם הערך ה-n בגודלו
שם הערך ה-n בגודלו עם קריטריונים
הערך ה-n בגודלו
הערך ה-n בגודלו עם קריטריונים
הערך ה-n בגודלו עם כפילויות
הערך ה-n הקטן ביותר
הערך ה-n הקטן ביותר עם קריטריונים
קטן יותר משני ערכים
>
בדיקות מידע
נוסחהפונקציות
התאמה משוערת עם מספר קריטריונים
INDEX MATCH בסיסי משוער
INDEX MATCH בסיסי מדויק
חישוב תעריף מס בסיסי עם VLOOKUP
ניתוק קשרים עם עמודת עוזר ו-COUNTIF
חשב ציונים עם VLOOKUP
חשב את עלות המשלוח באמצעות VLOOKUP
חיפוש רגיש לאותיות גדולות
תלויי רישיות INDEX ו-MATCH
חיפוש תלוי רישיות עם SUMPRODUCT
דוגמה של נוסחת פיצול עמלה
ספור ערכים חסרים
חלץ את כל ההתאמות עם עמודת עוזר
חלץ את כל ההתאמות החלקיות
חלץ התאמות מרובות לעמודות נפרדות
חלץ התאמות מרובות לשורות נפרדות
VLOOKUP מהיר יותר עם 2 VLOOKUPS
מצא את ההתאמה הקרובה ביותר
מצא את המחרוזת הארוכה ביותר בעמודה
מצא את המחרוזת הארוכה ביותר עם קריטריונים
מצא את n הערכים הנמוכים ביותר
מצא ערכים חסרים
התאמה ראשונה בטווח עם תו כללי
קבל כתובת של תוצאת חיפוש
קבל תוכן תא בשורה ובעמודה נתונות
קבל מידע על העובדים באמצעות VLOOKUP
קבל התאמה ראשונה מכיל
קבל ערך ראשון שאינו ריק ברשימה
קבל ערך טקסט ראשון ברשימה
קבל ערך טקסט ראשון עם HLOOKUP
קבל מידע המתאים לערך המקסימלי
קבל משחק אחרון
קבל תא התאמה אחרונה מכיל
קבל מיקום בעל ערך במערך דו מימדי
קבל התאמה n’
קבל התאמה n’ עם INDEX / MATCH
קבל התאמה n’ עם VLOOKUP
דוגמה מתקדמת INDEX ו-MATCH
INDEX ו-MATCH סדר יורד
אינדקס והתאמה במספר עמודות
INDEX ו-MATCH עם מספר קריטריונים
INDEX עם מערך משתנה
הצטרף לטבלאות עם INDEX ו-MATCH
חיפוש שמאלי עם INDEX ו-MATCH
חיפוש שמאלי עם VLOOKUP
חפש את כל העמודה
חפש למעלה את כל השורה
עמודת חיפוש וסכום
חפש ערך שלילי ראשון
חפש את גרסת הקובץ האחרונה
חפש את המחיר העדכני ביותר
חפש הגאות הנמוכה ביותר ביום שני
חפש את הערך הנמוך ביותר
מספר חיפוש פלוס או מינוס N
עלות חיפוש עבור מוצר או שירות
ערך חיפוש בין שני מספרים
חיפוש עם שם גיליון משתנה
התאמה ראשונה לא מתחילה
התאם את השגיאה הראשונה
התאמה ראשונה לא מכילה
התאם טקסט ארוך
התאם את הערך הבא הגבוה ביותר
מקסימום אם הקריטריונים תואמים
מיזוג טבלאות עם VLOOKUP
חיפוש והעברה של ריבוי קריטריונים
VLOOKUP משורשרות מרובות
התאמות מרובות ברשימה מופרדת בפסיקים
המיקום הקרוב ביותר עם XMATCH
ההתאמה הגדולה הבאה עם פונקציית MATCH
התאמה חלקית עם מספרים ותווים כלליים
התאמה חלקית עם VLOOKUP
מיקום המשחק החלקי הראשון
מיקום של ערך מקסימלי ברשימה
דירוג וציון עם INDEX ו-MATCH
דוגמה VLOOKUP הפוכה
VLOOKUP עצמאי
סיכום ערכי חיפוש באמצעות SUMIF
טווח סכום עם INDEX
SUMIFS חיפוש קריטריונים מרובים בטבלה
דו-כיווני משוער תואם למספר קריטריונים
חיפוש דו-כיווני עם INDEX ו-MATCH
חיפוש דו כיווני עם VLOOKUP
VLOOKUP לפי תאריך
VLOOKUP תלוי רישיות
VLOOKUP מגיליון אחר
VLOOKUP מחוברת עבודה אחרת
VLOOKUP אם ריק החזירו ריק
VLOOKUP עוקף פלט
VLOOKUP עם 2 טבלאות חיפוש
VLOOKUP עם מספר קריטריונים
VLOOKUP עם מספר קריטריונים מתקדם
VLOOKUP עם מספרים וטקסט
VLOOKUP עם שני תעריפי לקוחות
VLOOKUP עם מערך טבלאות משתנה
VLOOKUP ללא שגיאת
עם XLOOKUP התאמה משוערת בסיסית
עם XLOOKUP התאמה מדויקת בסיסית
עם XLOOKUP תלוי רישיות
תאריך XLOOKUP של הערך המקסימלי
עם XLOOKUP חיפוש אופקי
עם XLOOKUP המשחק האחרון
עם XLOOKUP האחרון לפי תאריך
חיפוש XLOOKUP משמאל
עם XLOOKUP שורת חיפוש או עמודה
עם XLOOKUP טקסט התאמה מכיל
סידור עמודות עם XLOOKUP
XLOOKUP החזר ריק אם ריק
XLOOKUP התאמה מדויקת דו כיוונית
דוגמה להתאמה עם תווים כלליים ל-XLOOKUP
XLOOKUP עם לוגיקה בוליאנית OR
XLOOKUP עם קריטריונים מרובים מורכבים
XLOOKUP עם קריטריונים לוגיים
XLOOKUP עם מספר קריטריונים
חיפוש הפוך XMATCH
חיפוש מזלות
אם
נוסחהפונקציות
אם התא מתחיל ב-x, y או z
אם התא מכיל
אם התא מכיל את זה או את זה
אם התא שווה
אם התא ריק
אם התא גדול מ
אם התא אינו ריק
אם התא הוא זה או זה
אם התא הוא x או y ו-z
אם התאריך הוא בין שני תאריכים
אחרת
אם לא ריקים תאים מרובים
אם לא זה או זה
אם זה וזה
אם זה וזה או זה
IF עם היגיון בוליאני
IF עם חישובים אחרים
IF עם תווים כלליים
סטטוס חשבונית עם אם מקונן
דוגמה לפונקציית IF מקוננת
מקונן IF עם מספר AND
חשב רק אם לא ריק
החזר ריק אם
הצג סימן ביקורת אם הושלם
חישוב שיעור מס בבסיס קבוע
חישוב מס מכירה דו-שכבתי
חישוב נקודות אובדן זכייה
הַקבָּצָה
נוסחהפונקציות
סיווג טקסט עם מילות מפתח
קבץ ערכי טקסט שרירותיים
מספרי קבוצות במרווחים לא אחידים
קבץ מספרים עם VLOOKUP
קבץ את הזמנים לדליים של 3 שעות
קבץ זמנים לדליים לא שווים
אם התא מכיל אחד מיני דברים רבים
מיפוי כניסות לערכים שרירותיים
מפה טקסט למספרים
קבוצת ספירת ריצה לפי גודל n
עיצוב מותנה
נוסחהפונקציות
הדגש את 3 הערכים הקטנים ביותר עם קריטריונים
עיצוב מותנה המבוסס על תא אחר
עיצוב מותנה המבוסס על עמודה אחרת
עמודת העיצוב המותנה ריקה
תאריך פירמוט מותנה חלף
תאריכי עיצוב מותנה חופפים
עיצוב מותנה מדגיש אחוז יעד
עיצוב מותנה ב-n השורות האחרונות
מצא ערכים כפולים בשתי עמודות
תרשים גנט
תרשים גאנט לפי שבוע
לוח זמנים של תרשים גנט
תרשים גאנט עם סופי שבוע
הדגש עיצוב מותנה של חיפוש התאמה משוער
סמן תאים ריקים
הדגש ערכים תחתונים
הדגש תאים שמתחילים ב
סמן תאים המכילים
הדגש תאים המכילים אחד מני רבים
הדגש תאים המסתיימים ב
הדגש תאים שווים
הדגש את הבדלי העמודות
הדגש נתונים לפי רבעון
הדגש תאריכים בין
הדגש תאריכים גדולים מ-
הדגש תאריכים באותו חודש ושנה
הדגש תאריכים ב-N הימים הבאים
הדגש תאריכים שהם סופי שבוע
הדגש עמודות כפולות
סמן שורות כפולות
הדגש ערכים כפולים
סמן שורות שלמות
הדגש כל שורה אחרת
הדגש מספרים שלמים בלבד
הדגש ערכים תואמים רבים
הדגש ערכים חסרים
הדגש כפולות של ערך ספציפי
הדגש מספרים הכוללים סמלים
הדגש התאמה מדויקת של צומת שורות ועמודות
סמן שורות המכילות
סמן שורות עם תאים ריקים
הדגש שורות עם תאריכים ביניהן
הדגש ערכים עליונים
הדגש ערכים ייחודיים
הדגש תאים לא מוגנים
הדגש ערכים בין
הדגש ערכים גדולים מ
הדגש ערכים לא בין X ל-Y
הצל קבוצות מתחלפות של n שורות
אימות נתונים
נוסחהפונקציות
אימות נתונים מאפשר מספרים בלבד
אימות נתונים מאפשר טקסט בלבד
אימות נתונים מאפשרים רישיות בלבד
אימות נתונים מאפשר רק בימי חול
תאריך אימות הנתונים ב-30 הימים הבאים
תאריך אימות הנתונים בשנה ספציפית
אימות הנתונים אינו עולה על הסכום הכולל
אימות נתונים קיים ברשימה
אימות הנתונים חייב להתחיל עם
אימות הנתונים חייב להכיל טקסט ספציפי
אימות נתונים לא חייב להכיל
אימות נתונים לא חייב להתקיים ברשימה
אימות נתונים ללא סימני פיסוק
מספר אימות נתונים כפול 100
אימות הנתונים רק מתאריכים בין
אימות נתונים דורש מספר ייחודי
תווים ספציפיים לאימות נתונים בלבד
אימות נתונים ערכים ייחודיים בלבד
אחוז אימות נתונים בלבד
אימות נתונים עם רשימה מותנית
דירוג
נוסחהפונקציות
דוגמה לפונקציית דירוג
דירוג אם נוסחה
דירוג תוצאות המרוץ
דרג ערכים לפי חודש
דירוג עם סיומת סידורית
דרגה ללא קשרים
לעגל
נוסחהפונקציות
קבל חלק עשרוני של מספר
קבל חלק שלם של מספר
קבל מספר לפי ערך המקום
עיגל מספר
עיגל מספר למטה
עיגל מספר למטה לכפולה הקרובה ביותר
עיגל מספר ל-n ספרות משמעותיות
עיגל מספר לכפולה הקרובה ביותר
עיגל מספר למעלה
עיגל מספר למעלה לכפולה הקרובה ביותר
עיגל מספר למעלה למחצית הבאה
עיגל מחיר שיסתיים ב-0.99
עגול לפי גודל חבילה
מחיר עגול שיסתיים ב-.45 או 0.95
זמן עגול ל-15 דקות הקרובות ביותר
עגל ל-1000 הקרובים ביותר
עיגל ל-5 הקרובים ביותר
תאריכים ושעות
נוסחהפונקציות
הוסף ימי עסקים עד היום
הוסף ימים אל תכלול ימים מסוימים בשבוע
הוסף ימים לתאריך
הוסף שעות עשרוניות לזמן
הוסף דקות עשרוניות לזמן
הוסף חודשים עד היום
הוסף ימי עבודה ללא סופי שבוע
הוסף ימי עבודה לתאריך סופי שבוע מותאמים אישית
הוסף שנים עד היום
הקצאת נקודות על סמך זמן מאוחר
נוסחת גליון זמנים בסיסית עם הפסקות
חשב חפיפת תאריכים בימים
חשב ימים פתוחים
חשב את הימים שנותרו
חשב את תאריך התפוגה
חשב מספר שעות בין פעמיים
חשב את תאריך הפרישה
חשב שנים בין תאריכים
המרת מחרוזת תאריך לשעה תאריך
המרת תאריך לפורמט ג’וליאני
המרת תאריך לחודש ושנה
המרת תאריך לטקסט
המרת שעות עשרוניות לזמן אקסל
המרת דקות עשרוניות לזמן אקסל
המרת שניות עשרוניות לזמן אקסל
המרת זמן אקסל לשעות עשרוניות
המרת זמן אקסל לדקות עשרוניות
המרת זמן אקסל לשניות עשרוניות
המרת זמן אקסל לזמן יוניקס
המרת תאריך טקסט dd/mm/yy ל-mm/dd/yy
המרת חותמת זמן של טקסט לזמן
המרת טקסט לתאריך
המרת זמן לכסף
המרת זמן לאזור זמן
המרת חותמת זמן של יוניקס לתאריך אקסל
סופר ימי הולדת לפי חודש
ספירת שיחות בזמנים ספציפיים
ספירת תאריכים בחודש הנוכחי
ספירת יום בשבוע בין תאריכים
ספירת חגים בין שני תאריכים
ספירת פעמים בטווח מסוים
צור טווח תאריכים משני תאריכים
קיצור מותאם אישית של יום חול
התאריך הוא אותו חודש
התאריך הוא אותו חודש ושנה
התאריך הוא יום עבודה
ימים בחודש
ימים עד תאריך התפוגה
הצג את התאריך הנוכחי
הצג את התאריך והשעה הנוכחיים
תאריך יעד לפי קטגוריות
נוסחת לוח שנה דינמית
רשת לוח שנה דינמית
רשימת תאריכים דינמית
חלץ תאריך מתאריך ושעה
חלץ זמן מתאריך ושעה
סנן על תאריכים שיפוג בקרוב
מרווחי זמן עתידיים
קבל גיל מיום הולדת
קבל תאריך ממספר היום
קבל יום מהתאריך
קבל את שם היום מהתאריך
קבל ימים לפני דייט
קבל ימים בין תאריכים
קבל ימים בין תאריכים תוך התעלמות משנים
קבל ימים, שעות ודקות בין תאריכים
קבל ימים, חודשים ושנים בין תאריכים
קבל את תאריכי הפרויקט המוקדמים והמעודכנים ביותר
קבל את היום הראשון בחודש
קבל את היום הראשון של החודש הקודם
קבל את הרבעון הפיסקאלי מתאריך
קבל שנת כספים מהתאריך
קבל את היום האחרון בחודש
קבל את יום השבוע האחרון בחודש
קבל יום עבודה אחרון בחודש
קבלו את יום שני בשבוע
קבל חודש מתאריך
קבל שם חודש מהתאריך
קבל חודשים בין תאריכים
קבלו את היום האחרון בשבוע
קבלו את היום הבא בשבוע
קבל את האירוע המתוכנן הבא
קבל את היום ה-n’י בשבוע בחודש
קבל את היום ה-n בשנה
השג אחוז מהשנה
קבל את יום ראשון הקודם
קבל את תאריך סיום הפרויקט
קבל את נקודת האמצע של הפרויקט
קבל תאריך תחילת הפרויקט
קבל רבע מהתאריך
קבל אותו תאריך בחודש הבא
קבל אותו תאריך בשנה הבאה
קבל מספר שבוע מהתאריך
קבל שעות עבודה בין התאריכים
קבל שעות עבודה בין תאריכים ושעות
קבל שעות עבודה בין תאריכים לוח זמנים מותאם
קבל ימי עבודה בין תאריכים
קבל שנה מהתאריך
הודעת יום הולדת שמח
אם יום שני, חזור ליום שישי
תאריך הצטרפות וטקסט
n ימים אחרונים
n חודשים אחרונים
9 שבועות אחרונים
חותמת תאריך מעודכנת לאחרונה
רשימת חגים בין שני תאריכים
מספר חודש מהשם
תאריך יום השנה הבא
יום המשכורת הדו-שבועי הבא מהתאריך
יום העסקים הבא 6 חודשים בעתיד
יום העבודה הבא
רפד מספרי שבוע עם אפסים
נתח מחרוזת זמן לזמן
הסר זמן מחותמת זמן
סכום לפי שנת כספים
סיכום זמן מרוץ פיצול
זמן סכום
סיכום זמן אחר שבוע ופרויקט
זמן סיכום מעל 30 דקות
סכום זמן עם SUMIFS
הפרש זמן בשעות כערך עשרוני
משך הזמן עם ימים
הזמן מאז ההתחלה בטווחי ימים
נוסחת חישוב שעות נוספות בגליון זמנים
סך השעות הנופלות בין פעמיים
ימי עבודה בחודש
ימי עבודה בשנה
נותרו ימי עבודה בחודש
שנה היא שנה מעוברת
<
זדרת תאריכים
נוסחהפונקציות
סדרת תאריכים לפי ימים מותאמים אישית
סדרת תאריכים לפי יום
סדרת תאריכים לפי חודש
סדרת תאריכים לפי סופי שבוע
סדרת תאריכים לפי ימי עבודה
סדרת תאריכים לפי שנה
טקסט
נוסחהפונקציות
10 ערכי הטקסט הנפוצים ביותר
קיצור שמות או מילים
הוסף מעבר שורה עם נוסחה
הוסף מעבר שורה על סמך מערכת ההפעלה
השתמש באות ראשונה באות רישיות
התא מכיל את כל הדברים הרבים
התא מכיל מספר
התא מכיל אחד מיני דברים רבים
התא מכיל אחד מני רבים עם אי הכללות
התא מכיל כמה מילים אבל לא אחרות
התא מכיל טקסט ספציפי
תא מכיל אילו דברים
תא שווה לאחד מיני דברים רבים
נקה ופורמט מחדש מספרי טלפון
השווה בין שתי מחרוזות
הודעה מותנית עם פונקציית REPT
המרת מספרים לטקסט
המרת מחרוזת למערך
המרת טקסט למספרים
תא ספירת מילות המפתח מכיל
ספירת מעברי שורות בתא
ספירת מספרים במחרוזת טקסט
ספירת תווים ספציפיים בתא
ספירת תווים ספציפיים בטווח
ספירת מילים ספציפיות בתא
ספור מילים ספציפיות בטווח
ספירת סך כל התווים בתא
ספירת סך כל התווים בטווח
ספירת סך המילים בתא
ספירת סך המילים בטווח
מרכאות כפולות בתוך נוסחה
חלץ את שתי המילים האחרונות מהתא
חלץ מספר שורות מתא
חלץ מילה n ממחרוזת טקסט
חלץ מחרוזת משנה
חלץ טקסט בין סוגריים
חלץ מילה המכילה טקסט ספציפי
חלץ מילה שמתחילה באות ספציפית
מצא והחלף ערכים מרובים
מצא את המופע ה-n של הדמות
קבל את המילה הראשונה
קבל את השורה האחרונה בתא
קבל את המילה האחרונה
חבר תאים עם פסיק
פורמט כתובת MAC
הפוך מילים ברבים
הטקסט השכיח ביותר עם קריטריונים
הטקסט הנפוץ ביותר
נרמל טקסט
טקסט רפד באורך שווה
מיקום של מופע 2 3 וכו’ של הדמות
הסר תווים מימין
הסר את סיומת הקובץ משם הקובץ
הסר את התו הראשון
הסר את המילה האחרונה
הסר רווחים מובילים ונגררים מהטקסט
הסר מעברי שורות
הסר טקסט על ידי התאמה
הסר טקסט לפי מיקום
הסר טקסט לפי מיקום משתנה
הסר תווים לא רצויים
החלף דמות אחת באחרת
מחרוזת טקסט הפוכה
מיין ערכים מופרדים בפסיקים
פיצול ממדים לשלושה חלקים
פיצול מידות לשני חלקים
פיצול מספרים מיחידות מידה
פיצול טקסט ומספרים
פיצול מחרוזת טקסט על תו ספציפי
פיצול מחרוזת טקסט למערך תווים
פיצול טקסט עם מפריד
הסר html מטקסט או מספרים
הסר תווים לא מספריים
הסר תווים מספריים מהתא
טקסט מפוצל למערך
תרגם אותיות למספרים
חתוך טקסט ל-n מילים
פיננסי
נוסחהפונקציות
לוח ריבית דריבית שנתי
קצבה לפתור את הריבית
דוגמה להערכת אג”ח
דוגמאות לנוסחת CAGR
חשב ריבית דריבית
חישוב ריבית הלוואה מצטברת
חישוב תשלומי קרן ההלוואה המצטברים
חשב ריבית עבור תקופה נתונה
חישוב ריבית להלוואה
חשב את ריבית ההלוואה בשנה נתונה
חשב את סכום ההלוואה המקורי
חישוב תשלום עבור הלוואה
חישוב תקופות תשלום עבור הלוואה
חשב תקופות לקצבה
חשב קרן עבור תקופה נתונה
חשב ריבית פשוטה
השווה את ההשפעה של תקופות מורכבות
דוגמה לשער מטבע
ריבית שנתית אפקטיבית
הערכת תשלום המשכנתא
ערך עתידי של קצבה
ערך עתידי לעומת ערך נוכחי
קבל את מחיר המניה הנוכחי
קבל את מחיר המניה (הסגירה האחרונה)
קבל את מחיר המניה ב-n הימים האחרונים
קבל את מחיר המניה ב-n החודשים האחרונים
קבל את מחיר המניה בתאריך ספציפי
חישוב מדרגת מס הכנסה
נוסחת NPV לערך נוכחי נטו
תשלום עבור קצבה
ערך נוכחי של קצבה
גֵאוֹמֶטרִי
נוסחהפונקציות
שטח של מעגל
שטח של מקבילית
שטח של טרפז
שטח של משולש
היקף של מעגל
נוסחת מרחק
משפט פיתגורס
שטח פנים של קונוס
שטח פנים של גליל
שטח פנים של כדור
נפח של קונוס
נפח של צילינדר
נפח של פריזמה מלבנית
נפח של כדור
חוברת עבודה
נוסחהפונקציות
הפניה לחוברת עבודה דינמית
הפניה לגליון עבודה דינמי
קבל את השם והנתיב המלא של חוברת העבודה
קבל את שם הגיליון בלבד
קבל שם ונתיב של חוברת עבודה ללא גיליון
קבל שם חוברת עבודה בלבד
קבל נתיב חוברת עבודה בלבד
טווח בעל שם עקיף גיליון אחר
רשימת מספרי אינדקס גיליונות
רשום שמות גיליונות עם נוסחה
שם גליון העבודה קיים
רשת
נוסחהפונקציות
צור כתובת אימייל מהשם
צור כתובת אימייל עם שם ודומיין
צור אימייל עם שם תצוגה
קבל דומיין מכתובת דוא”ל
קבל שם דומיין מ-URL
קבל שם מכתובת האימייל
קבל דף מ-URL
קבל דומיין ברמה העליונה (TLD)
הסר קו נטוי מכתובת האתר
הסר פרוטוקול וחתך נגרר מ-URL
שמות
נוסחהפונקציות
קבל שם פרטי מהשם
קבל שם פרטי מהשם עם פסיק
קבל שם משפחה מהשם
קבל שם משפחה מהשם עם פסיק
קבל שם אמצעי מהשם המלא
הצטרפו לשם פרטי ושם משפחה
שים שמות לאותיות רישיות
אחוזים
נוסחהפונקציות
חשב אחוז שונות
חשב אחוז מהמספר
ירידה באחוזים
ההבדל הוא בתוך אחוז מסוים
קבל סכום עם אחוזים
קבל את המספר המקורי מאחוז שינוי
קבל מחיר מקורי מאחוז הנחה
קבל אחוז שינוי
קבל אחוזי הנחה
קבל אחוז מסך
קבל אחוזי שולי רווח
קבל סה”כ מאחוז
הגדל באחוזים
אחוז מהמטרה
אחוז מהתלמידים נעדרים
אחוז נמכר
אחוז השלמה של הפרויקט
אַקרַאִי
נוסחהפונקציות
תאריך אקראי בין שני תאריכים
מספר אקראי בין שני מספרים
מספר אקראי מתוך סט קבוע של אפשרויות
הסתברות משוקללת של מספר אקראי
הסתברות משוקללת של מספר אקראי
ערכי טקסט אקראיים
זמנים אקראיים במרווחי זמן ספציפיים
ערך אקראי מרשימה או טבלה
הקצה באופן אקראי נתונים לקבוצות
טווח
נוסחהפונקציות
הוסף מספרי שורות ודלג על ריקים
כתובת התא הראשון בטווח
כתובת התא האחרון בטווח
כל התאים בטווח ריקים
כל הערכים בטווח הם לפחות
שלבו טווחים עם CHOOSE
ספור עמודות גלויות
COUNTIFS עם טווח משתנה
הגדר טווח על סמך ערך התא
טווח בעל שם דינמי עם INDEX
טווח בעל שם דינמי עם OFFSET
מספר העמודה הראשונה בטווח
התאמה ראשונה בין שני טווחים
מספר שורה ראשונה בטווח
קבל כתובת של טווח בעל שם
קבל מספרי עמודות יחסיים בטווח
קבל מספרי שורות יחסיים בטווח
מספר העמודה האחרונה בטווח
n שורות אחרונות
שורה אחרונה בנתונים מעורבים עם ריקים
שורה אחרונה בנתונים מעורבים ללא ריקים
שורה אחרונה בנתונים מספריים
שורה אחרונה בנתוני טקסט
מספר שורה אחרונה בטווח
מספר תאים שווים
למספר תאים יש ערך זהה
לתאים מרובים יש אותו ערך רגיש לאותיות גדולות
עמודות מרובות שוות
טווח מכיל ערך שאינו בטווח אחר
טווח מכיל מספרים
הטווח מכיל תאריך ספציפי
מספרי שורה עוקבים
סך התאים בטווח
סך כל העמודות בטווח
סה”כ שורות בטווח
טבלאות
נוסחהפונקציות
מספרי שורות אוטומטיים בטבלה
ערכי N אחרונים ממוצעים בטבלה
דוגמה לנוסחת מלאי בסיסית
ספירת עמודות בטבלה
ספירת שורות בטבלה
COUNTIFS עם עמודת טבלה משתנה
התייחסות דינמית לטבלה
קבל אינדקס עמודות בטבלת Excel
קבל את שם העמודה מהאינדקס בטבלה
אחוז IF בטבלה
ספירת ריצה בטבלה
סך הכל רץ בטבלה
סיכום מספר טבלאות
SUMIFS לעומת נוסחאות חיפוש אחרות
SUMIFS עם טבלת אקסל
בדיקת דו-כיוונית VLOOKUP בטבלה
סיכום דו כיווני עם SUMIFS
שגיאות
נוסחהפונקציות
כיצד לתקן שגיאת הפניה מעגלית
כיצד לתקן את שגיאת #### (האשטג).
כיצד לתקן את “#CALC!” שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#DIV/0!” שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#NAME? שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#NULL! שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#NUM! שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#REF! שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#SPILL! שְׁגִיאָה
כיצד לתקן את “#VALUE! שְׁגִיאָה
שונות
נוסחהפונקציות
קיצור שמות מדינה
הוסף אפסים מובילים למספרים
כל התאריכים בסדר כרונולוגי
דוגמה לנוסחת מערך בסיסית
נוסחה בסיסית למעקב נוכחות
דוגמה בסיסית של לכידת שגיאות
בסיסי בהיסטוגרמה של התא
נוסחת מיון מספרית בסיסית
מספור מתאר בסיסי
נוסחת מיון טקסט בסיסית
נוסחת חישוב BMI
בנה היפר קישור עם VLOOKUP
חשב יחס משני מספרים
חשב סיכומי שוויון הפסד ניצחון
אחוז תקרת ב-100
אחוז מכסה בסכום ספציפי
כבודת יד אינץ’ עד סנטימטרים
מחשבון ערך מזומן
המרת צלזיוס לפרנהייט
שנה מספרים שליליים לחיוביים
בדוק את יתרת הרישום
מקדם וריאציה
חציון מותנה עם קריטריונים
מצב מותנה עם קריטריונים
המרת אות עמודה למספר
המרת מספר עמודה לאות
המרת יחידות זמן הוצאה
המר רגל ואינץ’ לאינץ’
המר אינצ’ים לרגל ואינץ’
המרת מספרים שליליים לאפס
המרת מספרים ל-1 או 0
המרת פאונד לקילוגרמים
העתק ערך מכל עמודה n’
העתק ערך מכל שורה n’ית
התאמת יוקר המחיה
ספור הזמנות חודשיות רצופות
ספירת ערכים מתוך סובלנות
ספור עם ערכים חוזרים
סיכום מצב סיום הקורס
סיכום סיום קורס עם קריטריונים
צור מערך של מספרים
שורש קובייה של מספר
הלקוח חדש
הצג ערכים ממוינים עם עמודת עוזר
סכום נפתח עם כל האפשרויות
תמחור חבילה קל עם SUMPRODUCT
ההוצאה מתחילה בחודש ספציפי
חלץ פריטים ייחודיים מרשימה
סינון ערכי בנוסחת מערך
מצא ואחזר ערכים חסרים
ערך קבוע כל N עמודות
סמן את השכפול הראשון ברשימה
הפוך שורות בטבלה לעמודות
תחזית לעומת שונות בפועל
נוסחה עם התייחסות מוחלטת נעולה
קבל תאריך המשויך לערך האחרון
קבל כניסה ראשונה לפי חודש ושנה
קבל כניסה אחרונה לפי חודש ושנה
קבל סכום כולל של טבלת ציר
קבל סכום ביניים של טבלת ציר
קבל תאריך מקובץ ביניים של טבלת ציר
קבל את הערך של התא האחרון שאינו ריק
היפר קישור לתא הריק הראשון
היפר קישור להתאמה ראשונה
הגדל חישוב עם ROW או COLUMN
הגדל מספר במחרוזת טקסט
הגדל את הפניה לתא עם INDIRECT
השאירו תגובה בנוסחה
קישור למספר גיליונות
רשום את המספרים הנפוצים ביותר
רצף הניצחונות הארוך ביותר
חפש את הגרסה האחרונה של הקובץ
סמן שורות במבחנים לוגיים
המספר השכיח ביותר
נוסחת לוח הכפל
לקוחות חדשים בחודש
חישוב תעריף מלון לילי
נרמל יחידות גודל ל-Gigabytes
השורש ה-n של המספר
מספר הוא מספר שלם
יומן קילומטראז’ של מד מרחק
זה או אחר לא שניהם
רפד מספר עם אפסים
נתח XML עם נוסחה
נוסחת מיון אקראית
הטווח מכיל כפילויות
טווח מכיל מחרוזות משנה רבות
טווח מכיל ערכים אחד מיני רבים
הטווח מכיל טקסט ספציפי
חזור על ערך קבוע כל 3 חודשים
מערך החזרה עם פונקציית INDEX
הפוך רשימה או טווח
דוגמה למטריצת סיכונים
ציון תשובות בוחנים עם מפתח
חפש ערך בגליון העבודה כולו
חפש ערך במספר גליונות עבודה
שלח אימייל עם נוסחה
הצג טקסט נוסחה עם נוסחה
המרת מטבעות פשוטה
מיון וחילוץ ערכים ייחודיים
מיין מספרים בעלייה או ירידה
מיין טקסט ומספרים עם נוסחה
פיצול תשלום על פני חודשים
שורש ריבועי של מספר
חישוב סטיית תקן
רישום כיתת תלמידים עם טבלה
סכום כל 3 תאים
סכום מספרים רומיים
סכום ערכי טקסט כמו מספרים
הטקסט גדול ממספר
המרת טבלה ללא אפסים
פתח את העמודה לשדות
אמת את הקלט באמצעות סימן ביקורת
הערך קיים בטווח
הערך הוא בין שני מספרים
הערך הוא בגדר סובלנות
חישוב דרישת שעות התנדבות

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…
 • פונקציה TRANSPOSE
  פונקציה TRANSPOSE של אקסל “הופכת” את הכיוון של טווח או מערך נתון: TRANSPOSE הופכת טווח…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים