תווים כלליים

תווים כלליים: השימוש בהם נעשה לצורך הצבת קריטריוני השוואה עבור מסנני טקסט. כמו כן, אפשר דרכם לחפש ולהחליף תוכן. ניתן להשתמש באפשרויות אלה גם בכללי עיצוב מותנה.

תו כללי הוא תו מיוחד המאפשר לך לבצע התאמה “מטושטשת” בטקסט בנוסחאות האקסל שלך. לדוגמה, נוסחה זו:

=COUNTIF(B5:B11,"*שלם")

סופר את כל התאים בטווח B5:B11 המסתיימים בטקסט “שלם”. והנוסחה הזו:

=COUNTIF(A1:A100,"???")

סופר את כל התאים ב-A1:A100 המכילים בדיוק 3 תווים.

תווים כלליים זמינים

לאקסיש 3 תווים כלליים שבהם אתה יכול להשתמש בנוסחאות שלך:

  • כוכבית (*) – אפס או יותר תווים
  • סימן שאלה (?) – כל תו
  • טילדה (~) – בריחה עבור תו מילולי (~*) סימן שאלה מילולי (~?), או טילדה מילולי (~~).

הערה: תווים כלליים פועלים רק עם טקסט, לא עם מספרים.

שימושתןצאה/התנהגותמתאים ל-
?כל תו“א”, “ב”, “ג”, “ש”, וכו’
??כל 2 תווים“או”, “בג”, “גד”, “שי”, וכו’
???כל 3 תווים“אול”, “בגד”, “גדר”, “שיר”, וכו’
*כל התווים“אוליגרך”, “בגדי”, “ש200”, וכו’
*ורמסתיים ב”ור”“אור”, “מגדלור”, וכו’
א*מתחיל ב”א”“אבני”, “אחוזת”, “אפיקים”, “אסון”, וכו’
*?לפחות תו אחד“א”, “ב”, “אב”, “אבגד”, וכו’
??-???5 תווים עם מקף“אחל-99”, “847-בג”, וכו’
?-*מסתיים עם סימן שאלה“מה נשמע?”, “מהי העלות?”, “מתי?”, וכו’
*פרו*כולל “פרו”“פרוקלמציה”, פרו-185″, “פרומין45”, וכו’

תווים כלליים פועלים רק עם טקסט. עבור נתונים מספריים, ניתן להשתמש באופרטורים לוגיים.

פונקציות התומכות בתווים כלליים

לא כל הפונקציות מאפשרות תווים כלליים. להלן רשימה של הפונקציות הנפוצות ביותר שעושות: