מערכים (arrays)

מערכים (arrays)

מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel, ניתן ליצור מערך על-ידי בחירת…