COUNTIF excel

פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד עם נתונים מספריים, נתוני טקסט או נתוני תאריך, הפונקציה יכול לעזור לך לספור במהירות את מספר התאים שעומדים בקריטריונים שלך. במאמר זה, נחקור את היסודות של פונקציית COUNTIF, התחביר והשימוש בה, ונספק ארבע דוגמאות מעשיות שיעזרו לך להבין כיצד להשתמש בפונקציה זו בעבודה היומיומית שלך.

excel-COUNTIF

מהי נוסחת COUNTIF באקסל?

הפונקציה COUNTIF היא פונקציה פשוטה וישירה שלוקחת שני ארגומנטים:

 1. טווח התאים שאתה רוצה לספור,
 2. והקריטריונים לספירה. בהתבסס על הקריטריונים שלך.

הפונקציה תחזיר את מספר התאים בטווח שצוין העומדים בקריטריונים שלך.

מטרת COUNTIF בניתוח נתונים

COUNTIF הוא כלי חיוני לניתוח נתונים. מכיוון שהוא מאפשר לך לספור במהירות את מספר התאים על סמך קריטריונים ספציפיים.

זה יכול להיות שימושי למטרות שונות כגון:

 • חישוב המספר הכולל של מכירות עבור מוצר ספציפי,
 • ספירת מספר הלקוחות שרכשו פריט מסוים,
 • או ספירת מספר התאים עם טקסט מסוים.

תחביר

=COUNTIF(range, criteria)
range: טווח התאים שברצונך לספור.
criteria: הקריטריונים לספירה. זה יכול להיות מספר, טקסט או תאריך שברצונך לספור.


ערך ההחזרה של COUNTIF הוא ערך מספרי המייצג את מספר התאים בטווח שצוין העומדים בקריטריונים שלך.

איך להשתמש ב countif

שימוש בסיסי

השימוש הבסיסי של הפונקציה COUNTIF הוא לספור את מספר התאים בטווח מוגדר התואם את הקריטריונים שלך. כדי להשתמש בפונקציה, פשוט ציין את טווח התאים שברצונך לספור, ואת הקריטריונים לספירה. ראה דוגמאות

שילוב עם פונקציות אחרות

ניתן לשלב COUNTIF גם עם פונקציות אחרות, כגון SUM או AVERAGE, כדי לבצע ניתוח נתונים מתקדם יותר.

לדוגמה, אפשר להשתמש בפונקציה כדי לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים מסוימים, ולאחר מכן להשתמש ב-SUM כדי לחשב את סך התאים הללו.

יישומים מתקדמים

ניתן להשתמש בפונקציה גם ביישומים מתקדמים יותר, כגון עיצוב מותנה, אימות נתונים ויצירת טבלאות ציר. ביישומים אלה, ניתן לשלב את COUNTIF עם פונקציות אחרות כדי לספק תובנות משמעותיות לגבי הנתונים שלך.

דוגמאות

שימוש בסיסי ב-COUNTIF

בדוגמה זו, נשתמש בשימוש הבסיסי של הפונקציה כדי לספור את מספר הפעמים שערך מסוים מופיע בטווח נתון.

נניח שיש לנו רשימה של נתוני מכירות של חברה, ואנו רוצים לספור כמה פעמים מופיע הערך “20” ברשימה זו. לשם כך נשתמש בנוסחה הבאה:

=COUNTIF(A2:A11, 20)

בנוסחה זו, A2:A11 הוא טווח התאים שמכיל את נתוני המכירות, ו-20 הוא הערך שברצוננו לספור. הנוסחה מחזירה את התוצאה “3”, מה שמציין שהערך “20” מופיע שלוש פעמים בטווח הנתון.

שימוש ב-COUNTIF עם טווחים

בדוגמה זו, נשתמש ב-COUNTIF כדי לספור את מספר התאים בטווח העומדים בקריטריונים מסוימים.

נניח שיש לנו רשימה של ציוני תלמידים ואנו רוצים לספור כמה תלמידים קיבלו ציון מעל 80. לשם כך, נשתמש בנוסחה הבאה:

=COUNTIF(A2:A11, ">80")

בנוסחה זו,

 • A2:A11 הוא טווח התאים שמכיל את ציוני התלמידים.
 • 80< הוא הקריטריונים שבהם אנו רוצים להשתמש כדי לספור את מספר התאים בטווח העומדים בקריטריון זה.
 • הנוסחה מחזירה את התוצאה “6”, המציינת ששישה תלמידים קיבלו ציון מעל 80.

יישום מתקדם בניתוח נתונים

בדוגמה זו, נשתמש ב-COUNTIF בשילוב עם פונקציות אחרות לביצוע ניתוח נתונים מתקדם.

נניח שיש לנו רשימה של נתוני מכירות של חברה ואנו רוצים לחשב את אחוז המכירות שבוצעו על ידי איש המכירות העליון. לשם כך נשתמש בנוסחה הבאה:

=COUNTIF(A2:A11, MAX(A2:A11))/COUNT(A2:A11)

בנוסחה זו, A2:A11 הוא טווח התאים שמכיל את נתוני המכירות, MAX(A2:A11) מחזיר את הערך הגבוה ביותר בטווח זה, ו-COUNT(A2:A11) מחזיר את המספר הכולל של התאים בטווח.

הנוסחה מחשבת את אחוז המכירות שבוצעו על ידי איש המכירות העליון על ידי חלוקת מספר התאים בעלי הערך הגבוה ביותר במספר הכולל של התאים בטווח.

שימו לב שזו רק דוגמה אחת לאופן שבו ניתן להשתמש ב-COUNTIF בניתוח נתונים מתקדם. ניתן לשלב את הפונקציה עם פונקציות אחרות במגוון דרכים לביצוע משימות ניתוח נתונים מורכבות יותר.

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

 • מבנה נוסחה שגוי: זה כולל שימוש נכון בסוגריים, פסיקים והפניות לתאים. לדוגמה, אם הטווח והקריטריונים נמצאים בתאים שונים, חשוב להפנות לתאים הנכונים בנוסחה כדי להבטיח שהנתונים הנכונים ייספרו.
 • אי התאמה בין סוגי הנתונים: טעות נפוצה נוספת היא אי התאמה של סוגי נתונים. חשוב לוודא שסוגי הנתונים בטווח ובקריטריונים תואמים, אחרת הפונקציה תחזיר שגיאה. לדוגמה, אם הטווח מכיל טקסט והקריטריונים הם מספר, הפונקציה לא תעבוד כמצופה. כמו כן, חשוב לזכור שהפונקציה COUNTIF היא תלוית רישיות ולכן חשוב לוודא שהנתונים בטווח ובקריטריונים תואמים בדיוק.
 • נשכח התייחסות מוחלטת שנשכחה: לבסוף, חשוב לזכור את החשיבות של שימוש בהפניות מוחלטות בעת ספירת הנתונים. הפניות מוחלטות חשובות מכיוון שהן שומרות על הטווח והקריטריונים קבועים, גם אם הנוסחה מועתקת או מועברת למיקום אחר בגליון העבודה. לדוגמה, אם הנוסחה מועתקת למטה בעמודה והטווח אינו הפניה מוחלטת, הטווח ישתנה בכל שורה, ויגרום לפונקציה לספור את הנתונים השגויים.

שימושים שונים עבור פונקציית COUNTIF

ספירת ערכים ייחודיים

ניתן להשתמש בפונקציה כדי לספור ערכים ייחודיים בטווח. ניתן לעשות זאת על ידי שילוב של הפונקציה COUNTIF עם הפונקציה SUM, יחד עם נוסחת מערך. לדוגמה, אם ברצונך לספור את מספר הערכים הייחודיים בטווח, תוכל להשתמש בנוסחה:

=SUM(IF(FREQUENCY(A1:A10,A1:A10)>0,1))

ספירה על סמך קריטריונים

ניתן להשתמש בפונקציה גם כדי לספור את מספר התאים בטווח העומדים בקריטריונים ספציפיים. לדוגמה, אם ברצונך לספור את מספר התאים בטווח המכילים את הטקסט “תפוח”, תוכל להשתמש בנוסחה:

 =COUNTIF(A1:A10,"תפוח").

ספירת תאים עם טקסט ספציפי

ניתן להשתמש בפונקציה גם כדי לספור תאים עם טקסט ספציפי. לדוגמה, אם אתה רוצה לספור את מספר התאים בטווח שמכיל את המילה “כן”, אתה יכול להשתמש בנוסחה:

=COUNTIF(A1:A10,"כן").

הבדלים בין COUNTIF לפונקציות דומות

חשוב לציין שהפונקציה COUNTIF אינה זהה לפונקציה COUNTIFS, מה שמאפשר ספירת קריטריונים מרובים. הפונקציה יכולה לספור רק תאים שעומדים בקריטריון ספציפי אחד. היא גם שונה מהפונקציה COUNT, שסופרת את כל התאים בטווח, ללא קשר לתוכן שלהם.

שאלות נפוצות על Excel COUNTIF

מהו המספר המרבי של קריטריונים ש-COUNTIF יכול להתמודד?

COUNTIF יכול להתמודד עם קריטריון אחד לכל היותר. אם אתה צריך לספור על סמך מספר קריטריונים, עליך להשתמש בפונקציה COUNTIFS במקום זאת.

איך לספור על סמך שני קריטריונים?

כדי לספור על סמך שני קריטריונים, עליך להשתמש בפונקציה COUNTIFS. פונקציה זו מאפשרת לך לציין קריטריונים מרובים ולספור את מספר התאים שעומדים בכל התנאים שצוינו.

מה ההבדל בין COUNTIF ל-COUNTIFS?

ההבדל העיקרי בין COUNTIF ל-COUNTIFS הוא ש-COUNTIF יכול להתמודד רק עם קריטריון אחד, בעוד ש-COUNTIFS יכול להתמודד עם מספר קריטריונים. אם אתה צריך לספור על סמך מספר קריטריונים, עליך להשתמש ב-COUNTIFS.

האם ניתן להשתמש ב-COUNTIF לטווחי תאריכים?

כן, ניתן להשתמש ב-COUNTIF עבור טווחי תאריכים. אתה יכול לציין טווח תאריכים כקריטריונים, ו-COUNTIF יספור את מספר התאים בטווח שצוין. בעת ספירת תאריכים, חשוב להשתמש בפורמט התאריך הנכון בארגומנט הקריטריונים.

סיכום

לסיכום, הפונקציה Excel COUNTIF היא כלי רב ערך לניתוח נתונים באקסל. עם התחביר הפשוט והרבגוניות שלו, אתה יכול לספור תאים במהירות על סמך קריטריונים ספציפיים.

היכולת שלו להשתלב עם פונקציות אחרות פותחת יישומים מתקדמים עוד יותר.

מניעת טעויות:

 • מבנה נוסחאות שגוי,
 • סוגי נתונים לא תואמים
 • והפניות מוחלטות שנשכחו.

עם קצת תרגול, תגלו ש-COUNTIF הוא חלק הכרחי בערכת הכלים של Excel.

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • SWITCH
  הפונקציה SWITCH היא כמו בורר מהיר: היא מסתכלת על דבר אחד שנותנים לה ומוצאת את…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים