COUNTIFS

COUNTIFS

שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים ספציפיים. זוהי פונקציה רב-תכליתית שניתן להשתמש בה במגוון רחב של מצבים, כגון ספירת מספר התאים המכילים ערך מסוים, בעלי פורמט מסוים או עומדים בשילוב של ערכים ופורמטים. פונקציית COUNTIFS קלה לשימוש ויכולה לחסוך לך זמן ומאמץ בהשוואה לספירה ידנית של תאים העומדים בקריטריונים ספציפיים. זה יכול לשמש גם בשילוב עם פונקציות אחרות, כגון SUMIFS ו-AVERAGEIFS, כדי לבצע חישובים מתקדמים יותר על הנתונים שלך. עם זאת, זה יכול להיות מבלבל להשתמש אם אינך לך את הכרת התחביר והשימוש בפונקציה, וייתכן שהוא לא יעיל כמו שימוש בשיטות אחרות, כגון טבלאות ציר, לניתוח מערכי נתונים גדולים.

מה זה COUNTIFS?

הפונקציה COUNTIFS היא פונקציה מובנית באקסל המאפשרת לספור את מספר התאים העומדים במספר קריטריונים. זוהי גרסה מתקדמת יותר של הפונקציה COUNTIF, המאפשרת רק לספור תאים על סמך קריטריון בודד.

הפונקציה COUNTIFS נראית כך:

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

כאשר criteria_range1 הוא טווח התאים שעליו אתה רוצה להחיל את הקריטריון הראשון, criteria1 הוא הקריטריון שאתה רוצה להחיל על התאים ב-criteria_range1, ו-[criteria_range2, criteria2] הם קריטריונים נוספים שתוכל להחיל על טווחי תאים אחרים .

10 שימושים לCOUNTIFS

 1. ספירת מספר התאים המכילים ערך מסוים: כדי לספור את מספר התאים בטווח המכילים את הערך “כן”.
 2. ספירת מספר התאים שנכנסים לטווח מסוים: כדי לספור את מספר התאים בטווח שמכיל ערכים בין 50 ל-100.
 3. ספירת מספר התאים העומדים במספר קריטריונים: כדי לספור את מספר התאים בטווח המכילים את הערך “כן” וערך גדול מ-50.
 4. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ואינם ריקים: לדוגמה, ניתן להשתמש ב-COUNTIFS כדי לספור את מספר התאים בטווח המכילים את הערך “כן” ואינם ריקים.
 5. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ואינם כפילויות: כדי לספור את מספר התאים בטווח המכילים את הערך “כן” ואינם כפילויות.
 6. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ומעוצבים בצורה ספציפית: לדוגמה, ניתן להשתמש ב-COUNTIFS כדי לספור את מספר התאים בטווח המכילים את הערך “כן” ומעוצבים במילוי אדום צֶבַע.
 7. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ונמצאים במיקום מסוים: לדוגמה, ניתן להשתמש ב-COUNTIFS כדי לספור את מספר התאים בעמודה A המכילים את הערך “כן” ונמצאים בשורות 2 עד 5.
 8. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ונמצאים בגיליון עבודה מסוים
 9. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ונמצאים בחוברת עבודה מסוימת
 10. ספירת מספר התאים העומדים בקריטריון מסוים ונמצאים בטבלה מסוימת

איך משתמשים בCOUNTIFS

הפונקציה משמשת לספירת מספר התאים בטווח העומדים בתנאי אחד או יותר, הידוע כקריטריונים. קריטריונים אלה יכולים לכלול אופרטורים לוגיים (>,<,<>,=) ותווים כלליים (*,?) עבור התאמה חלקית. COUNTIFS היא פונקציה בשימוש נרחב לספירת תאים המכילים תאריכים, מספרים וטקסט.

תחביר

התחביר של הפונקציה COUNTIFS תלוי בקריטריונים המוערכים. כל תנאי נפרד ידרוש טווח וקריטריונים. התחביר הגנרי נראה כך:
range = טווח
criteria = קריטריון

=COUNTIFS(range1,criteria1) // תנאי אחד
=COUNTIFS(range1,criteria1,range2,criteria2) // תנאים 2

בעת שימוש בפונקציה, נדרשים שני הארגומנטים הראשונים: “טווח 1” ו-“קריטריונים 1”. “טווח 1” הוא הטווח שעליו יש להחיל את “קריטריונים 1”. תנאים נוספים מתווספים על ידי מתן ארגומנטים נוספים של “טווח” ו”קריטריונים”. לדוגמה, התנאי השלישי מוגדר על ידי “טווח 3″ ו”קריטריונים 3”, התנאי הרביעי מוגדר על ידי “טווח 4″ ו”קריטריונים 4”, וכן הלאה. חשוב לזכור שכאשר משתמשים בנוסחה זו, סדר הטיעונים צריך להיות עקבי ולהתאים לטווח ולקריטריונים המתאימים.

 • בעת שימוש בפונקציה, כל התנאים חייבים להיות נכונים כדי שתא ייכלל בתוצאה הסופית.
 • חשוב לציין שכל הטווחים שסופקו חייבים להיות באותו גודל, אחרת הפונקציה תחזיר ערך #VALUE! שְׁגִיאָה.
 • הקריטריונים צריכים לכלול אופרטורים לוגיים (>,<,<>,<=,>=) לפי הצורך.
 • כמו כן, כל תנאי חדש מחייב לציין טווח וקריטריונים נפרדים.

קריטריון

מכיוון ש-COUNTIFS נמצא בקבוצה של שמונה פונקציות שמפצלות קריטריונים לוגיים לשני חלקים, התחביר קצת מסובך. כל תנאי דורש טווח וקריטריונים נפרדים, ואופרטורים צריכים להיות מוקפים במרכאות כפולות (“”). הטבלה הבאה מציגה כמה דוגמאות נפוצות:

מטרהקריטריון
תאים גדולים מ-80“80<“
תאים קטניים מ-80“80>”
תאים שווים ל-120120 או “120”
תאים שווים או פחות מ-120“120>=”
תאים שווים ל”אדום”“אדום”
תאים שאינם שווים ל”אדום”“אדום<>”
תאים ריקים “”“”
תאים שאינם ריקים“<>”
תאים שמתחילים ב”א”“א*”
תאים פחות מ-A1A1&”>”
תאים פחות מהיום()TODAY&”>”

שימו לב ששתי הדוגמאות האחרונות משתמשות בשרשור עם התו אמפרסנד (&). כאשר ארגומנט קריטריונים כולל ערך מתא אחר, או תוצאה של נוסחה, יש לחבר אופרטורים לוגיים כמו “<” עם שרשור. הסיבה לכך היא שאקסל צריכה להעריך תחילה הפניות לתאים ונוסחאות כדי לקבל ערך לפני שניתן יהיה לצרף ערך זה לאופרטור.

דוגמאות

דוגמא פשוטה

בדוגמה הבאה, ניתן להשתמש ב-COUNTIFS כדי לספור רשומות באמצעות 2 קריטריונים :

=COUNTIFS(C6:C15,"כחול",D6:D14,"השרון") // כחול והשרון
=COUNTIFS(C6:C15,"כחול",F6:F15,">20") // כחול וגדול מ-20

דוגמא עם מרכאות

באופן כללי, ערכי טקסט צריכים להיות מוקפים במירכאות כפולות, ומספרים לא. עם זאת, כאשר אופרטור לוגי כלול במספר, המספר והאופרטור חייבים להיות מוקפים במרכאות כפי שמוצג להלן:

=COUNTIFS(A1:A10,120) // הספירה שווה ל-100
=COUNTIFS(A1:A10,">50") // הספירה גבוהה מ-50
=COUNTIFS(A1:A10,"כחול") // "הספירה שווה ל-"כחול

הערה:
מציג כאן תנאי אחד רק לשם הפשטות.. תנאים נוספים חייבים לפעול לפי אותם כללים.

ערך מתא אחר

בעת שימוש בערך מתא אחר בתנאי, יש לשרשר את הפניה לתא לאופרטור בעת השימוש. בדוגמה למטה, COUNTIFS יספור את הערכים ב-A1:A10 הנמוכים מהערך בתא B1. שימו לב שהאופרטור הקטן מאשר (שהוא טקסט) מוקף במירכאות, אך ההפניה לתא איננה:

=COUNTIFS(A1:A10,"<"&B1)// ספירת תאים פחות מ100

הערה: COUNTIFS היא אחת הפונקציות שמפצלות תנאים לשני חלקים: טווח + קריטריונים. זה עלול לגרום לחוסר עקביות ביחס לנוסחאות ופונקציות אחרות.

שונה מ-

כדי לבנות קריטריונים של “שונה מ-” השתמשו באופרטור “<>” מוקף במירכאות כפולות (“”). לדוגמה, הנוסחה שלהלן תספור תאים שאינם שווים ל”אדום” בטווח A1:A10:

=COUNTIFS(A1:A10,"<>אדום") // "שונה מ"אדום

תאים ריקים

COUNTIFS יכול לספור תאים ריקים או לא ריקים. הנוסחאות שלהלן סופרות תאים ריקים ולא ריקים בטווח A1:A10:

=COUNTIFS(1:A10,"<>") // לא ריק
=COUNTIFS(1:A10,"") // ריק

תאריכים

הדרך הקלה ביותר להשתמש ב-COUNTIFS עם תאריכים היא להתייחס לתאריך חוקי בתא אחר עם הפניה לתא. לדוגמה, כדי לספור תאים ב-A1:A10 המכילים תאריך גדול מתאריך ב-B1, אתה יכול להשתמש בנוסחה כזו:

=COUNTIFS(A1:A10,">"&B1)// A1-סופר תאריכים גדולים מ

שימו לב שאנו משרשרים את האופרטור “>” לתאריך ב-B1, אך אינם מרכאות סביב הפניה לתא.

הדרך הבטוחה ביותר לקודד תאריך ב-COUNTIFS היא באמצעות הפונקציה DATE. זה מבטיח שאקסל יבין את התאריך. כדי לספור תאים ב-A1:A10 המכילים תאריך קטן מ-1 בספטמבר 2020, תוכל להשתמש ב:

=COUNTIFS(A1:A10,">"&DATE(2020,9,1))// A1-סופר תאריכים גדולים מ

לוגיקת OR

הפונקציה COUNTIFS נועדה להחיל קריטריונים מרובים, אך תנאים מיושמים עם לוגיקה AND. המשמעות היא שאם תנסה לספור תאים המכילים “אדום” או “כחול” באותו טווח, התוצאה תהיה אפס (0). עם זאת, כדי לספור תאים עם לוגיקה OR, אתה יכול להשתמש בקבוע מערך ובפונקציית SUM כך:

=SUM(COUNTIFS(range,{"אדום","כחול"})) // אדום או כחול

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…
 • פונקציה TRANSPOSE
  פונקציה TRANSPOSE של אקסל “הופכת” את הכיוון של טווח או מערך נתון: TRANSPOSE הופכת טווח…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים