LET

LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים שיכולים להכיל ערך או הפניה. הפונקציה מאפשרת לך להגדיר ולהקצות ערך למשתנה בנוסחה, ולאחר מכן ניתן להשתמש בנוסחאות או בחישובים אחרים בגליון העבודה.

פונקציה זו מביאה עימה את הקץ לנוסחאות ארוכות ומסובכות ופשוט מפשטת את הכל.

LET FUNCTION

תחביר

=LET(נוסחה, ערך המשתנה, שם המשתנה)

שם המשתנה: שם המשתנה שברצונך להקצות לו ערך.
ערך המשתנה:
הערך שברצונך להקצות למשתנה. זה יכול להיות מספר, הפניה לתא או נוסחה.
•נוסחה:
הנוסחה שבה ברצונך להשתמש במשתנה. הנוסחה יכולה להתייחס למשתנה ולכל ערך אחר או הפניות לתאים בגליון העבודה.

איך זה עובד?

לדוגמה, נניח שיש לך גליון עבודה עם רשימה של נתוני מכירות עבור מוצרים שונים, וברצונך לחשב את סך המכירות עבור כל המוצרים. אתה יכול להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנה בשם total_sales (סה”כ מכירות) ולהקצות לו את הערך של סכום כל נתוני המכירות. הנוסחה תהיה:

=LET(total_sales, SUM(A1:A10), total_sales)

נוסחה זו מגדירה את המשתנה total_sales ומקצה לו את הערך של סכום כל נתוני המכירות בטווח A1:A10. לאחר מכן הנוסחה מחזירה את הערך של total_sales, שהוא סך המכירות של כל המוצרים.

דוגמא נוספת

אפשר להגדיר משתנים בנוסחאות מורכבות יותר. לדוגמה, תוכל להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנה בשם tax_rate (שיעור המס) ולהקצות לו ערך של 0.1 (שיעור מס של 10%). לאחר מכן, תוכל להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנה בשם total_cost(סה”כ עלות) ולהקצות לו את הערך של המוצר של total_sales and tax_rate. הנוסחה תהיה:

=LET(tax_rate, 0.1, LET(total_cost, total_sales*tax_rate, total_cost))

נוסחה זו מגדירה את המשתנה tax_rate ומקצה לו ערך של 0.1. לאחר מכן, הוא מגדיר את המשתנה total_cost ומקצה לו את הערך של המוצר של total_sales and tax_rate. לאחר מכן הנוסחה מחזירה את הערך של total_cost, שהוא העלות הכוללת כולל מס.

למה זה טוב?

זה יכול להיות שימושי לפישוט נוסחאות מורכבות או להפיכת נוסחה לקריאה יותר על ידי שימוש בשמות משתנים תיאוריים.

נניח ויש לך נוסחה שמחשבת את העלות הכוללת של הזמנה בהתבסס על מספר הפריטים והמחיר לפריט, תוכל להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנים עבור מספר הפריטים והמחיר לפריט, ולאחר מכן השתמש במשתנים אלה בנוסחה במקום בערכים בפועל. זה יקל על ההבנה של הנוסחה ויאפשר לך לשנות בקלות את ערכי המשתנים מבלי שתצטרך לשכתב את הנוסחה כולה.

דוגמה

כדי להגדיר משתנה בשם “num_items” (מספר פריטים) המייצג את מספר הפריטים בהזמנה ומשתנה בשם “price_per_item” (מחיר פריט) המייצג את המחיר לפריט, תוכל להשתמש בנוסחה הבאה:

=LET(num_items, 10, LET(price_per_item, 5, num_items * price_per_item))

נוסחה זו תקצה את הערך 10 למשתנה “num_items” ואת הערך 5 למשתנה “price_per_item”, ולאחר מכן תשתמש במשתנים אלה כדי לחשב את העלות הכוללת של ההזמנה (10 פריטים * 5 ש”ח לפריט = 50 ש”ח).

דוגמאות

num_items = מספר פריטים
price_per_item= מחיר פריט
discount = הנחה
tax_rate= שיעור המס
total_cost= סה”כ עלות
total_weight = סה”כ משקל

דוגמאות בסיסיות

חישוב העלות הכוללת של הזמנה לפי מספר הפריטים והמחיר לפריט

=LET(x, 10, LET(y, 5, x * y))

נניח ש -X שווה למספר הפריטים ו-Y שווה למחיר הפריט – לכן, X כפול Y שווה ל10 כפול 5

חישוב העלות הכוללת של הזמנה לפי מספר הפריטים, המחיר לפריט והנחה

=LET(num_items, 10, LET(price_per_item, 5, LET(discount, 0.10, num_items * price_per_item * (1 - discount))))

חישוב העלות הכוללת של הזמנה לפי מספר הפריטים, המחיר לפריט ושיעור המס

=LET(num_items, 10, LET(price_per_item, 5, LET(tax_rate, 0.08, num_items * price_per_item * (1 + tax_rate))))

קביעת הזכאות להנחה על סמך העלות הכוללת של הזמנה

=LET(total_cost, 100, IF(total_cost >= 50, "לא זכאי להנחה", "זכאי להנחה"))

קביעת עלות המשלוח על סמך משקלה הכולל של הזמנה

=LET(total_weight, 10, IF(total_weight <= 5, 10, total_weight * 2))

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • SWITCH
  הפונקציה SWITCH היא כמו בורר מהיר: היא מסתכלת על דבר אחד שנותנים לה ומוצאת את…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים