LET

LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים שיכולים להכיל ערך או הפניה. הפונקציה מאפשרת לך להגדיר ולהקצות ערך למשתנה בנוסחה, ולאחר מכן ניתן להשתמש בנוסחאות או בחישובים אחרים בגליון העבודה.

פונקציה זו מביאה עימה את הקץ לנוסחאות ארוכות ומסובכות ופשוט מפשטת את הכל.

תחביר

=LET(נוסחה, ערך המשתנה, שם המשתנה)

שם המשתנה: שם המשתנה שברצונך להקצות לו ערך.
ערך המשתנה:
הערך שברצונך להקצות למשתנה. זה יכול להיות מספר, הפניה לתא או נוסחה.
•נוסחה:
הנוסחה שבה ברצונך להשתמש במשתנה. הנוסחה יכולה להתייחס למשתנה ולכל ערך אחר או הפניות לתאים בגליון העבודה.

איך זה עובד?

לדוגמה, נניח שיש לך גליון עבודה עם רשימה של נתוני מכירות עבור מוצרים שונים, וברצונך לחשב את סך המכירות עבור כל המוצרים. אתה יכול להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנה בשם total_sales (סה”כ מכירות) ולהקצות לו את הערך של סכום כל נתוני המכירות. הנוסחה תהיה:

=LET(total_sales, SUM(A1:A10), total_sales)

נוסחה זו מגדירה את המשתנה total_sales ומקצה לו את הערך של סכום כל נתוני המכירות בטווח A1:A10. לאחר מכן הנוסחה מחזירה את הערך של total_sales, שהוא סך המכירות של כל המוצרים.

דוגמא נוספת

אפשר להגדיר משתנים בנוסחאות מורכבות יותר. לדוגמה, תוכל להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנה בשם tax_rate (שיעור המס) ולהקצות לו ערך של 0.1 (שיעור מס של 10%). לאחר מכן, תוכל להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנה בשם total_cost(סה”כ עלות) ולהקצות לו את הערך של המוצר של total_sales and tax_rate. הנוסחה תהיה:

=LET(tax_rate, 0.1, LET(total_cost, total_sales*tax_rate, total_cost))

נוסחה זו מגדירה את המשתנה tax_rate ומקצה לו ערך של 0.1. לאחר מכן, הוא מגדיר את המשתנה total_cost ומקצה לו את הערך של המוצר של total_sales and tax_rate. לאחר מכן הנוסחה מחזירה את הערך של total_cost, שהוא העלות הכוללת כולל מס.

למה זה טוב?

זה יכול להיות שימושי לפישוט נוסחאות מורכבות או להפיכת נוסחה לקריאה יותר על ידי שימוש בשמות משתנים תיאוריים.

נניח ויש לך נוסחה שמחשבת את העלות הכוללת של הזמנה בהתבסס על מספר הפריטים והמחיר לפריט, תוכל להשתמש בפונקציה LET כדי להגדיר משתנים עבור מספר הפריטים והמחיר לפריט, ולאחר מכן השתמש במשתנים אלה בנוסחה במקום בערכים בפועל. זה יקל על ההבנה של הנוסחה ויאפשר לך לשנות בקלות את ערכי המשתנים מבלי שתצטרך לשכתב את הנוסחה כולה.

דוגמה

כדי להגדיר משתנה בשם “num_items” (מספר פריטים) המייצג את מספר הפריטים בהזמנה ומשתנה בשם “price_per_item” (מחיר פריט) המייצג את המחיר לפריט, תוכל להשתמש בנוסחה הבאה:

=LET(num_items, 10, LET(price_per_item, 5, num_items * price_per_item))

נוסחה זו תקצה את הערך 10 למשתנה “num_items” ואת הערך 5 למשתנה “price_per_item”, ולאחר מכן תשתמש במשתנים אלה כדי לחשב את העלות הכוללת של ההזמנה (10 פריטים * 5 ש”ח לפריט = 50 ש”ח).

דוגמאות

num_items = מספר פריטים
price_per_item= מחיר פריט
discount = הנחה
tax_rate= שיעור המס
total_cost= סה”כ עלות
total_weight = סה”כ משקל

דוגמאות בסיסיות

חישוב העלות הכוללת של הזמנה לפי מספר הפריטים והמחיר לפריט

=LET(x, 10, LET(y, 5, x * y))

נניח ש -X שווה למספר הפריטים ו-Y שווה למחיר הפריט – לכן, X כפול Y שווה ל10 כפול 5

חישוב העלות הכוללת של הזמנה לפי מספר הפריטים, המחיר לפריט והנחה

=LET(num_items, 10, LET(price_per_item, 5, LET(discount, 0.10, num_items * price_per_item * (1 - discount))))

חישוב העלות הכוללת של הזמנה לפי מספר הפריטים, המחיר לפריט ושיעור המס

=LET(num_items, 10, LET(price_per_item, 5, LET(tax_rate, 0.08, num_items * price_per_item * (1 + tax_rate))))

קביעת הזכאות להנחה על סמך העלות הכוללת של הזמנה

=LET(total_cost, 100, IF(total_cost >= 50, "לא זכאי להנחה", "זכאי להנחה"))

קביעת עלות המשלוח על סמך משקלה הכולל של הזמנה

=LET(total_weight, 10, IF(total_weight <= 5, 10, total_weight * 2))

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הוסף למועדפיםהפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר…
 • COUNTIF excel
  הוסף למועדפיםפונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה…
 • COUNTIFS
  הוסף למועדפיםהפונקציה COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  הוסף למועדפיםIF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי…
 • INDEX
  הוסף למועדפיםINDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי…
 • INDEX MATCH
  הוסף למועדפיםבפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH…
 • ISEVEN
  הוסף למועדפיםמהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את…
 • LET
  הוסף למועדפיםLET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או…
 • MATCH
  הוסף למועדפיםהפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן…
 • NPV
  הוסף למועדפיםNPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה…
 • OFFSET
  הוסף למועדפיםהפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  הוסף למועדפיםטבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים…
 • SUMIF
  הוסף למועדפיםהפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים…
 • vlookup אקסל
  הוסף למועדפיםvlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה…
 • WEEKDAY
  הוסף למועדפיםהפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון….
 • XLOOKUP
  הוסף למועדפיםפונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת…
 • XOR
  הוסף למועדפיםנוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה,…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  הוסף למועדפים סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים…
 • איך יורדים שורה באקסל
  הוסף למועדפיםאיך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל….
 • איך לומדים אקסל?
  הוסף למועדפיםאז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  הוסף למועדפיםאיך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  הוסף למועדפיםמעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  הוסף למועדפיםאקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS…
 • חישוב שעות עבודה
  הוסף למועדפיםאז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר….
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
  הוסף למועדפים הוסף למועדפים
 • לוגיקה בוליאנית
  הוסף למועדפיםלוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או…
 • מחשבון שפיצר אקסל
  הוסף למועדפיםאחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים…
 • מי משתמש באקסל?
  הוסף למועדפים הוסף למועדפים
 • מספר רנדומלי
  הוסף למועדפים מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם…
 • מערכים (arrays)
  הוסף למועדפיםמערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה….
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  הוסף למועדפיםסטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של…
 • עיצוב מותנה באקסל
  הוסף למועדפים עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת…
 • פונקציות אקסל
  הוסף למועדפיםקפצו לקטגוריה המתאימה ספירה סְכוּם מְמוּצָע מערך דינמי מינימום ומקס בדיקה אם הַקבָּצָה עיצוב…
 • קיבוע תא באקסל
  הוסף למועדפיםכל הרעיון באקסל הוא לעבוד מהר. כדי לעבוד מהר כל מה שצריך זה לכתוב…
 • תווים כלליים
  הוסף למועדפיםתו כללי הוא תו מיוחד המאפשר לך לבצע התאמה “מטושטשת” בטקסט בנוסחאות האקסל שלך….

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים