PERCENTILE

הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין אם אתה מנתח ציוני בחינות, ביצועי מכירות או נתוני שוק המניות, הבנה כיצד להשתמש בפונקציית ‘PERCENTILE’ ביעילות יכולה לספק תובנות חשובות. במאמר זה, נצלול עמוק לתוך הפונקציה ‘PERCENTILE’, נחקור את מטרתה, שיטת החישוב והיישומים המעשיים שלה. אנו נספק הסברים מפורטים, דוגמאות וטבלאות כדי להבטיח הבנה מקיפה של פונקציה זו.

מהו אחוזון (PERCENTILE)?

בסטטיסטיקה, אחוזון הוא מדד המציין את המיקום היחסי של ערך מסוים בתוך מערך נתונים. זה משמש בדרך כלל כדי להבין ולהשוות ערכים בהתפלגות. האחוזון של ערך נתון מייצג את אחוז הערכים במערך הנתונים השווים לערך זה או נמוך ממנו.

לדוגמה, אם אתה ניקוד באחוזון ה-80 במבחן, זה אומר שהציון שלך גבוה או שווה ל-80% מהציונים שהושגו על ידי נבחנים אחרים. במילים אחרות, ביצועים טובים יותר או שווה ל-80% מהקבוצה.

אחוזים מחלקים מערך נתונים ל-100 חלקים שווים, ומכאן המונח “אחוזון”. האחוזון ה-50 ידוע גם כחציון, שהוא הערך שמפריד את מערך הנתונים לשני חצאים שווים. ניתן להשתמש באחוזונים לניתוח היבטים שונים של נתונים, כגון חלוקת הכנסה, ציוני מבחנים או תרשימי צמיחה לילדים.

להבין את PERCENTILE

הפונקציה ‘PERCENTILE’ משרתת את המטרה של חישוב אחוזונים במערך נתונים. זה עוזר לך לזהות את הערך שמתחתיו נופל אחוז מסוים מהנתונים. על ידי מתן ערך אחוזון, תוכל לקבוע את נקודת הנתונים התואמת לאחוזון המסוים הזה. אחוזון המחושב עם 4. פירושו ש-40% אחוז מהערכים קטן או שווה לתוצאה המחושבת, אחוזון המחושב עם k = .9 פירושו ש-90% אחוז מהערכים קטן או שווה לתוצאה המחושבת.

כדי להשתמש ב-PERCENTILE, ספק טווח של ערכים ומספר בין 0 ל-1 עבור הארגומנט “k”, המייצג אחוז ו-range מייצג טווח. לדוגמה:

=PERCENTILE(range,.4) // אחוזון 40
=PERCENTILE(range,.9) // אחוזון 90

אתה יכול גם לציין k כאחוז באמצעות סימן ה- %:

=PERCENTILE(range,80%) // אחוזון 80

שימוש ב-PERCENTILE

PERCENTILE מחזירה ערך הגדול או שווה לאחוזון שצוין.

ניתוח ציוני בחינות

לדוגמה, אם יש לי ציונים של 100 תלמידים ואני אומר לך שציון האחוזון ה-90 הוא 84, זה אומר שאם מישהו יקבל ציון 84, אז הציון שלו יהיה מעל 90% מהתלמידים.

באופן דומה, אם ערך האחוזון ה-50 עבור מערך נתונים הוא 60, זה אומר שלכל מי שקיבל ציון של 60 יש בערך 50% מהאנשים עם ציונים טובים יותר וכ-50% מהאנשים עם ציון נמוך יותר. זוהי שיטה מועדפת מכיוון שהיא משמעותית יותר מסתם מתן הציון.

לדוגמה, אם אני אומר לך שהציון שלך הוא 90, זה לא אומר לך איפה אתה עומד ביחס לאחרים. אבל אם אני אומר לך שהאחוזון של הציון שלך הוא 90, אתה מיד יודע שהצלחת יותר מ-90% מהאנשים שניגשו לבחינה.

חישוב ערך האחוזון ב הוא קל מאוד מכיוון שיש לו כמה פונקציות מובנות לעשות זאת.