SUMIF

הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים. פונקציה זו יכולה להיות שימושית מאוד במגוון רחב של מצבים, מארגון וסיכום נתונים ועד ביצוע חישובים על קבוצות גדולות של נתונים.

כדי להשתמש בפונקציה SUMIF, תחילה עליך לציין את טווח התאים שברצונך לסכם. טווח זה יכול להיות עמודה בודדת, עמודות מרובות, או אפילו גיליון אלקטרוני שלם. השלב הבא הוא לציין את הקריטריונים שבהם ברצונך להשתמש כדי לסכם את הערכים בטווח שצוין. קריטריון זה יכול להתבסס על הערך של תא, הפורמט של תא, או אפילו הטקסט הכלול בתא.

לאחר שציינת את הטווח ואת הקריטריונים, הפונקציה SUMIF תסכם את כל הערכים בטווח שצוין העומדים בקריטריונים. לדוגמה, אם ברצונכם לסכם את כל הערכים בטווח של תאים שגדול מ-10, תוכלו להשתמש בפונקציית SUMIF כדי לעשות זאת במהירות ובקלות.

מה בעצם עושה פונקציית SUMIF?

פונקציית SUMIF הינה אחת הפונקציות האהובות אבל מה היא בעצם עושה? הפונקציה מחזירה את סכום התאים בטווח העומדים בתנאי יחיד. ישנם 3 ארגומנטים:

SUMIF
 1. הטענה הראשונה הוא הטווח שיש להחיל עליו קריטריונים.
 2. השניה הוא הקריטריונים.
 3. האחרונה הוא הטווח שמכיל ערכים לסיכום.

הנוסחה תומכת באופרטורים לוגיים (>,<,<>,=) ותווים כלליים (*,?) עבור התאמה חלקית. קריטריונים יכולים להשתמש בערך בתא אחר, בואו הראה:

SUMIF נמצא בקבוצה של שמונה פונקציות באקסל שמפצלות קריטריונים לוגיים לשני חלקים (טווח + קריטריונים). כתוצאה מכך, התחביר המשמש לבניית קריטריונים שונה, ודורש טווח תאים עבור ארגומנט הטווח, אינך יכול להשתמש במערך(array).

שימוש ב-SUMIF

=SUMIF(טווח_הסכום,קריטריון,הטווח)
=SUMIF(range, criteria, sum_range)

הקריטריונים מיושמים על התאים שבטווח. כאשר תאים בטווח עומדים בקריטריונים, תאים תואמים ב-sum_range(טווח הסכום) מסוכמים. הטענה sum_range הינהאופציונלית. אם sum_range מושמט, התאים בטווח מסוכמים במקום זאת.

קורס אקסל

דוגמאות

דוגמא פשוטה

בגליון העבודה המוצג מטה, יש שלוש נוסחאות SUMIF. בנוסחה הראשונה (G5), הנוסחה מחזירה את סך המכירות כאשר השם הוא “שמעון”. בנוסחה השנייה (G6), SUMIF מחזיר את סך המכירות כאשר המדינה = “ברזיל”. בשלישית (G7), הנוסחה מחזירה את סך המכירות הגדולות מ 100:

=SUMIF(B5:B15,"שמעון",D5:D15) // "jim" = שם
=SUMIF(C5:C15,"ברזיל",D5:D15) // "מדינה ="ברזיל
=SUMIF(D5:D15,">100") // מכירות < 100 

שימו לב : אין דרישה לסימן השווה (=) בעת בניית קריטריונים של “שווה ל”. לבסוף, שימו לב שהנוסחה האחרונה אינה כוללת sum_range, ולכן הטווח מסוכם במקום זאת.

קריטריון מתא אחר

ניתן לכלול ערך מתא אחר בקריטריונים באמצעות שרשור. בדוגמה למטה, SUMIF יחזיר את סכום כל המכירות מעל הערך ב-G4. שימו לב שהאופרטור גדול מ-(<), שהוא טקסט, חייב להיות מוקף במירכאות. הנוסחה ב-G5 היא:

=SUMIF(D5:D9,">"&G4)

שונה מ-

בכדי לבטא קריטריונים של “שונה מ-” השתמשו באופרטור “<>” מוקף במירכאות כפולות (“”):

SUMIF
=SUMIF(B5:B9,"<>אדום",C5:C9) // שונה מאדום 
=SUMIF(B5:B9,"<>כחול",C5:C9) // שונה מכחול
=SUMIF(B5:B9,"<>"&E7,C5:C9) // E7שונה מ

תאים ריקים

SUMIF יכול לחשב סכומים על סמך תאים ריקים או לא ריקים. בדוגמה מטה, נוסחה משמשת לסיכום הסכומים בעמודה C בהתאם לשאלה אם עמודה D מכילה “V” או ריקה:

תאריכים

הדרך הטובה ביותר להשתמש ב-SUMIF עם תאריכים היא להתייחס לתאריך חוקי בתא אחר, או להשתמש בפונקציה DATE. הדוגמה שלהלן מציגה את שתי השיטות:

=SUMIF(D5:D9,"",C5:C9) // ריק
=SUMIF(D5:D9,"<>",C5:C9) // לא ריק

שימושים נפוצים של SUMIF

פונקציית SUMIF היא פונקציה מובנית באקסל המאפשרת לך להוסיף את הערכים בטווח של תאים העומדים בקריטריונים מסוימים. זה יכול להיות שימושי במגוון מצבים. כאשר תרצו לסכם רק את הערכים בטווח שנכנסים לטווח מסוים של תאריכים, או כאשר תרצו לסכם רק את הערכים בטווח שעומדים בקריטריונים מסוימים של טקסט.

הנה כמה דוגמאות למקרים שבהם אתה עשוי להשתמש בפונקציית SUMIF:

 1. יש לך עמודה של מספרים שמייצגת את המכירות עבור כל יום בשבוע. נניח ותרצו לסכם רק את המכירות עבור סופי השבוע. אתה יכול להשתמש בפונקציה SUMIF עם קריטריון שמחפש את הטקסט “שבת” או “שמש” בתא המתאים בעמודה המכילה את היום בשבוע עבור כל מכירה.
 2. ישנה עמודה של מספרים שמייצגת את המכירות של כל חודש בשנה. ברצונך לסכם רק את המכירות ברבעון הראשון של השנה (ינואר, פברואר ומרץ). אפשר להשתמש בפונקציה SUMIF עם קריטריון שמחפש את הטקסט “Jan”, “Feb” או “Mar” בתא המתאים בעמודה המכילה את שם החודש עבור כל מכירה.
 3. יש לך עמודה של מספרים שמייצגת את המכירות עבור כל אזור, ואתה רוצה לסכם רק את המכירות עבור אזור מסוים. אפשר להשתמש בפונקציה SUMIF עם קריטריון שמחפש את הטקסט של האזור שברצונך לסכם בתא המתאים בעמודה המכילה את שם האזור עבור כל מכירה.
 4. נניח ויש עמודה של מספרים שמייצגת את המכירות של כל מוצר. את/ה רוצה לסכם רק את המכירות של מוצר מסוים. ניתן להשתמש בפונקציה SUMIF עם קריטריון שמחפש את הטקסט של המוצר שברצונך לסכם בתא המתאים בעמודה המכילה את שם המוצר עבור כל מכירה.
 5. אלו הן רק כמה דוגמאות מתי אתה עשוי להשתמש בפונקציה SUMIF. ישנה אפשרות להשתמש בה במגוון מצבים שבהם אתה צריך לסכם רק את הערכים בטווח העומד בקריטריונים מסוימים.
קורס אקסל

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הוסף למועדפיםהפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר…
 • COUNTIF excel
  הוסף למועדפיםפונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה…
 • COUNTIFS
  הוסף למועדפיםהפונקציה COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  הוסף למועדפיםIF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי…
 • INDEX
  הוסף למועדפיםINDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי…
 • INDEX MATCH
  הוסף למועדפיםבפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH…
 • ISEVEN
  הוסף למועדפיםמהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את…
 • LET
  הוסף למועדפיםLET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או…
 • MATCH
  הוסף למועדפיםהפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן…
 • NPV
  הוסף למועדפיםNPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה…
 • OFFSET
  הוסף למועדפיםהפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  הוסף למועדפיםטבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים…
 • SUMIF
  הוסף למועדפיםהפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים…
 • vlookup אקסל
  הוסף למועדפיםvlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה…
 • WEEKDAY
  הוסף למועדפיםהפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון….
 • XLOOKUP
  הוסף למועדפיםפונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת…
 • XOR
  הוסף למועדפיםנוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה,…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  הוסף למועדפים סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים…
 • איך יורדים שורה באקסל
  הוסף למועדפיםאיך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל….
 • איך לומדים אקסל?
  הוסף למועדפיםאז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  הוסף למועדפיםאיך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  הוסף למועדפיםמעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  הוסף למועדפיםאקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS…
 • חישוב שעות עבודה
  הוסף למועדפיםאז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר….
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
  הוסף למועדפים הוסף למועדפים
 • לוגיקה בוליאנית
  הוסף למועדפיםלוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או…
 • מחשבון שפיצר אקסל
  הוסף למועדפיםאחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים…
 • מי משתמש באקסל?
  הוסף למועדפים הוסף למועדפים
 • מספר רנדומלי
  הוסף למועדפים מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם…
 • מערכים (arrays)
  הוסף למועדפיםמערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה….
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  הוסף למועדפיםסטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של…
 • עיצוב מותנה באקסל
  הוסף למועדפים עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת…
 • פונקציות אקסל
  הוסף למועדפיםקפצו לקטגוריה המתאימה ספירה סְכוּם מְמוּצָע מערך דינמי מינימום ומקס בדיקה אם הַקבָּצָה עיצוב…
 • קיבוע תא באקסל
  הוסף למועדפיםכל הרעיון באקסל הוא לעבוד מהר. כדי לעבוד מהר כל מה שצריך זה לכתוב…
 • תווים כלליים
  הוסף למועדפיםתו כללי הוא תו מיוחד המאפשר לך לבצע התאמה “מטושטשת” בטקסט בנוסחאות האקסל שלך….

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים